header foto header foto header foto header foto
 
Ledenadministratie Feb
5

Opzoeken ledengegevens via de website

De ALV heeft tijdens de afgelopen vergadering instemming verleend om basale contactgegevens toegankelijk te maken voor andere leden via het besloten deel van de website. Hierdoor is het makkelijker om contact te zoeken met andere leden (binnen de context van de gebruikelijke verenigingsactiviteiten), bijvoorbeeld dus als je een vraag hebt voor een trainer, coach of teammanager. 

Na inloggen kan je nu via het menuonderdeel ‘Zoek leden’ zowel telefoonnummers als e-mailadressen van andere leden opzoeken.

We willen met klem benadrukken om te allen tijde voorzichtig om te gaan met deze gegevens. Verstrek ledengegevens nooit aan ‘derden’ of onbekenden. Het is in het bijzonder belangrijk (zowel binnen de context van Hisalis, maar eigenlijk  natuurlijk ook in het algemeen) om nimmer privé gegevens van kinderen/jongeren/leden te vestrekken aan mensen die je niet kent.

Bij twijfel kan je het telefoonnummer van een beller noteren en aangeven dat na verificatie teruggebeld kan/zal worden. Bij de KNHB is overigens een meldpunt waar verdachte telefoontjes kunnen worden gemeld.

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.