header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Nov
6

Uitnodiging ALV HC Hisalis 20 november 2019

 

Aan: de leden en de ouders van de jeugdleden van Hockeyclub Hisalis

Lisse, 6 november 2019

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

De voorzitter en het bestuur van Hockeyclub Hisalis nodigen u graag uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 20 november 2019 om 20.00 uur.

De vergadering vindt plaats in het clubgebouw van HC Hisalis, Spekkelaan 2, 2161 GH te Lisse.

De agenda treft u bijgaand aan.

De stukken van de vergadering worden in week 45 op de website www.hisalis.nl geplaatst. Deze kunt u vinden onder de respectievelijke titels 'vereniging', 'documenten', en 'Algemene Ledenvergadering'.

Wat betreft de samenstelling van het bestuur worden de volgende mutaties aan de ALV voorgelegd:

  • Frans Duivenvoorden stelt zich herkiesbaar voor een tweede periode. (Volgens art. 10 lid 3 van de Statuten treedt elk bestuurslid drie jaar na zijn benoeming af. Een bestuurslid is ten hoogte tweemaal herbenoembaar.)
  • Na 5 jaar voorzitter te zijn geweest, heeft Jan Karel Sterkenburg aangegeven de voorzittershamer te willen overdragen. Het bestuur draagt Olaf Flippo voor als nieuwe voorzitter van Hockeyclub Hisalis.

Volgens art.9 lid 4 van de Statuten kunnen voordrachten van andere kandidaten vóór aanvang van de vergadering schriftelijk of langs elektronische weg bij het bestuur worden ingediend, tezamen met een schriftelijke of elektronische verklaring van de kandidaat dat hij/zij een benoeming zal aanvaarden. Deze voordracht dient te worden ondersteund voor tien of meer leden. Een dergelijke voordracht zal vervolgens op de ALV worden medegedeeld.

Wij ontmoeten u graag op 20 november in het clubgebouw.

Met vriendelijke groet,

Silvia Kiezenbrink

Secretaris



Bijlage

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.