header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Jul
8

Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Hockeyclub Hisalis nodigt leden en ouders van jeugdleden graag uit voor het bijwonen van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op maandag 20 juli 2020. Aanvang: 20.00 uur. De agenda is hieronder als bijlage toegevoegd.

De vergadering vindt plaats in De Nachtegaal, Heereweg 10, 2161 AG Lisse. 

Belangrijk: U dient zich voor deze vergadering aan te melden via onderstaande procedure vóór donderdag 16 juli 24.00 uur. Reden hiervoor is dat in verband met het kunnen voldoen aan de corona voorschriften van de overheid en het RIVM het noodzakelijk is dat wij weten hoeveel personen er tijdens de vergadering aanwezig zullen zijn.

De aanleiding voor het bijeenroepen van deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering is om de leden een voorstel ter goedkeuring voor te leggen voor de financiering van de vervanging van veld 1 door een waterveld, met als doel dit te realiseren vóór de start van de competitie 2020-2021.

Tevens maakt het bestuur van de gelegenheid gebruik om Henk Cozijn voor te dragen als bestuurslid. Henk Cozijn is al meer dan 10 jaar toegevoegd penningmeester, niet-zijnde bestuurslid.

Wat betreft het voordragen van een bestuurslid willen wij u wijzen op artikel 9 lid 4 van de Statuten, dat de mogelijkheid aan leden geeft voordrachten van andere kandidaten vóór aanvang van de vergadering schriftelijk of langs elektronische weg bij het bestuur in te dienen, tezamen met een schriftelijke of elektronische verklaring van de kandidaat dat hij/zij een benoeming zal aanvaarden. Deze voordacht dient te worden ondersteund door tien of meer leden. Een dergelijke voordracht zal vervolgens op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering worden medegedeeld.

Aanmelden, vóór donderdag 16 juli 24.00 uur

U kunt zich eenvoudig aanmelden door te klikken op de link die wij u via email toesturen, en het desbetreffende formulier elektronisch in te vullen en te versturen/submitten.

De informatie die u dient in te vullen is uw naam, geboortedatum, email adres, telefoon-nummer en of u seniorlid of jeugdlid bent, of geen lid maar wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid (of jeugdleden). 

U bent seniorlid indien u lid bent, of erelid, en geboren bent vóór 1 oktober 2002. Bent u seniorlid én wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid (of jeugdleden) dan hoeft u alleen een formulier in te vullen als seniorlid.

Machtigen

Indien u seniorlid bent, kunt u aangeven of u door een ander seniorlid persoonlijk gemachtigd bent om tijdens de vergadering voor hem/haar te stemmen; u vult dan ook de naam van dat andere seniorlid in. U kunt als seniorlid slechts door hoogstens één ander seniorlid persoonlijk gemachtigd worden. 

Dit andere seniorlid vult ook een aanmeldingsformulier in, en geeft aan dat hij/zij níet op de vergadering aanwezig zal zijn maar u wel heeft gemachtigd om voor hem/haar te stemmen. 

Tot slot

Voor vragen kunt u zich wenden tot [email protected]

Wij zien u graag op 20 juli in De Nachtegaal!


Met sportieve groet, 

Olaf Flippo
Voorzitter

Bijlage

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.