header foto header foto header foto header foto
 
G-Hockey Maa
18

G-Hockey bij HISALIS

VOOR WIE?

G-hockey is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar, niet rolstoelafhankelijk, waarbij de verstandelijke beperking van dien aard is, dat zij niet mee kunnen komen met leeftijdgenootjes binnen een regulier hockeyteam. Verder is iedereen die zich bij ons thuis voelt ook van harte welkom. Zo kunnen bij voorbeeld ook kinderen met een stoornis op het autistisch spectrum bij ons meedoen.
Bij het aanbieden van G-hockey is het motto: "gewoon doen wat gewoon kan en speciaal doen wat speciaal moet".
Bij het aanleren van de hockeyvaardigheden moet het accent niet liggen op de beperking, maar op dat wat binnen hun mogelijkheden ligt. In principe wordt uitgegaan van de normale regels, technieken en tactieken die gelden in het reguliere hockey. Deze worden, indien nodig, aangepast aan de individuele mogelijkheden en behoeften van de spelers. Alles is er verder op gericht om iedere deelnemer binnen zijn of haar eigen mogelijkheden het plezier in sport te laten ervaren.

WANNEER?
Elke zaterdag trainen we met een vaste groep van 15 deelnemers van 10.30 tot 11.30 uur op ons speciale G-hockeyveld. Na afloop drinken we altijd nog even met alle deelnemers, begeleiders en ouders een glas limonade of een kopje koffie in het clubhuis. Iedere zaterdagochtend kunnen jongeren met interesse voor G-hockey langs komen om zelf kennis te maken met de lichamelijke en sociale activiteiten die met de hockeysport zijn verbonden. In leeftijd variëren de deelnemers op dit moment van 7- 35 jaar.

 

De trainingen staan onder deskundige leiding. Door het grote aantal vrijwilligers kan bijna een 1 op 1 begeleiding worden toegepast.

DE TRAINING ZELF

Alle trainingen kennen een duidelijke structuur met terugkerende onderdelen; voor deelnemers biedt dit veel houvast. Verder gebruiken we materialen op het veld in de verschillende primaire kleuren; door steeds dezelfde kleuren pylonen te gebruiken bij dezelfde (soorten) oefeningen ontstaat er extra houvast voor deelnemers. We beginnen de training altijd met het in tweetallen overslaan totdat alle deelnemers er zijn. Dan gaan we samen in de kring even kijken wie er deze keer allemaal zijn en meedoen. Daarna doen we gezamenlijk de warming up. Als we ook die gedaan hebben dan splitst de groep zich in een eerste trainingsgroep en een groep verder gevorderden. We doen dan voor beide groepen twee verschillende technische oefeningen.
Het laatste kwartier spelen beide groepen nog een onderling partijtje. Bij de gevorderden wordt dan extra aandacht gegeven aan positie en tactiek.

Aan het eind van de training helpen alle deelnemers en begeleiders mee met het opruimen van de materialen. We sluiten de ochtend af met een laatste drankje in het clubhuis
WEDSTRIJDEN
Met ingang van het seizoen 2006-2007 is de KNHB gestart met een aparte G-hockey-competitie. Alle G-teams in Nederland zijn ingedeeld in één van in totaal 4 regio’s. Op 4 verschillende zaterdagen in het seizoen worden er dan steeds bij een andere club een aantal wedstrijden gespeeld. Hisalis doet met een eigen team mee aan deze competitie. (zie ook G-hockey competitie)
 
 
OUDERS
Met name onze Cornel Kos zorgt er door zijn aanwezigheid langs de lijn elke week voor dat vragen of zorgen direct kunnen worden opgepikt. Verder zijn de trainers en begeleiders na de training in het clubhuis altijd nog even in gesprek met ouders en kinderen over hoe het met elkaar gaat. Daarnaast worden ouders regelmatig gepolst om samen vooruit te kijken en na te gaan wat de ervaringen van de ouders zijn en op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. 
 
 
INTERESSE

Geïnteresseerde sporters kunnen zonder enige verplichting driemaal op proef meetrainen. Na deze drie trainingen zullen wij samen met de ouders in alle eerlijkheid bekijken of lid worden voor hun kind verstandig, haalbaar en leuk is.

Voor meer informatie neem contact op met:
Frank Vrijburg tel. 0252-532943 of 06-26748282 (svp na 20.00 uur)
EN VERDER:
LG-HOCKEY
Naast G-hockey dat door HC Hisalis wordt aangeboden bestaat ook de mogelijkheid van LG-hockey. LG-hockey is speciaal bedoeld voor jongeren met een lichamelijke beperking (niet rolstoelgebonden).  LG-hockey kan beoefend worden bij Alecto te Leiderdorp, mw A.Spies 071-5891584, zie http://www.alecto.nu/  Teams -  LG Titanen

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

16-12 Hisalis Kerstgala