header foto header foto header foto header foto
 
G-Hockey Sep
8

G-Hockey bij Hisalis

G-HOCKEY BIJ HISALIS

Bij Hisalis is er al sinds 2005 een enthousiaste groep G-hockeyers. Maar nog belangrijker: er is altijd plaats voor nieuwe leden! Je kunt altijd bellen met Pieter Jan de Bruijn (06-52033585) voor meer informatie.

VOOR WIE?


G-hockey is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar, met een verstandelijke beperking. Verder is iedereen die zich bij ons thuis voelt ook van harte welkom. Zo kunnen bij voorbeeld ook kinderen met een stoornis op het autistisch spectrum bij ons meedoen.
Bij het aanbieden van G-hockey is het motto: "gewoon doen wat gewoon kan en speciaal doen wat speciaal moet".
Bij het aanleren van de hockeyvaardigheden ligt het accent op dat wat binnen de mogelijkheden ligt. In principe wordt uitgegaan van de normale regels, technieken en tactieken die gelden in het reguliere hockey. Deze worden, indien nodig, aangepast aan de individuele mogelijkheden en behoeften van de spelers. Alles is er verder op gericht om iedere deelnemer binnen zijn of haar eigen mogelijkheden het plezier in sport te laten ervaren.


WANNEER?

Elke zaterdag trainen we met een vaste groep van 15 deelnemers van 10.30 tot 11.30 uur op ons speciale G-hockeyveld. Na afloop drinken we altijd nog even met alle deelnemers, begeleiders en ouders een glas limonade of een kopje koffie in het clubhuis. Iedere zaterdagochtend kunnen jongeren met interesse voor G-hockey langs komen om zelf eens te zien hoe leuk het is.

 

De trainingen staan onder deskundige leiding. Door het grote aantal vrijwilligers kan ook een 1 op 1 begeleiding worden geboden als dat prettig is.

DE TRAINING ZELF


Alle trainingen kennen een duidelijke structuur met terugkerende onderdelen; voor deelnemers biedt dit veel houvast. Verder gebruiken we materialen op het veld in de verschillende primaire kleuren; door steeds dezelfde kleuren pylonen te gebruiken bij dezelfde (soorten) oefeningen ontstaat er extra houvast voor deelnemers.

We beginnen de training altijd met het in tweetallen overslaan totdat alle deelnemers er zijn. Dan gaan we samen in de kring even kijken wie er deze keer allemaal zijn en meedoen. Daarna doen we gezamenlijk de warming up. Als we ook die gedaan hebben dan splitst de groep zich in een eerste trainingsgroep en een groep verder gevorderden. We doen dan voor beide groepen twee verschillende technische oefeningen.
Het laatste kwartier spelen beide groepen nog een onderling partijtje. Bij de gevorderden wordt dan extra aandacht gegeven aan positie en tactiek.


Aan het eind van de training helpen alle deelnemers en begeleiders mee met het opruimen van de materialen. We sluiten de ochtend af met een laatste drankje in het clubhuis

WEDSTRIJDEN
Met ingang van het seizoen 2006-2007 is de KNHB gestart met een aparte G-hockey-competitie. Alle G-teams in Nederland zijn ingedeeld in één van in totaal 4 regio’s. Op 4 verschillende zaterdagen in het seizoen worden er dan steeds bij een andere club een aantal wedstrijden gespeeld. Hisalis doet met een eigen team mee aan deze competitie.


OUDERS

Ouders komen bijna zonder uitzondering mee met hun kind om gezellig met elkaar langs de lijn even bij te praten terwijl hun kinderen op het veld aan de slag zijn. Voor de minder mooie zaterdagen hebben we ons eigen G-huisje langs de lijn dat dan beschutting biedt en een plek voor een kopje koffie. Vragen of zorgen van ouders kunnen steeds snel worden opgepikt; de trainers en begeleiders zijn na de training in het clubhuis altijd nog even in gesprek met ouders en kinderen over hoe het met elkaar gaat. Daarnaast worden ouders regelmatig gepolst om samen vooruit te kijken en na te gaan wat de ervaringen van de ouders zijn en op welke punten verbeteringen mogelijk zijn.

INTERESSE


Wie geïnteresseerd is kan altijd even bellen. Verder kunnen kinderen en ouders altijd een keer komen kijken. Ook kun je zonder enige verplichting driemaal op proef meetrainen. Na deze trainingen zullen wij samen met de ouders in alle eerlijkheid bekijken of lid worden verstandig, haalbaar en leuk is.


Voor meer informatie neem contact op met:
Pieter Jan de Bruijn tel. 0252-532540

EN VERDER:

LG-HOCKEY

Naast G-hockey dat door HC Hisalis wordt aangeboden bestaat ook de mogelijkheid van LG-hockey. LG-hockey is speciaal bedoeld voor jongeren met een lichamelijke beperking (niet rolstoelgebonden). LG-hockey kan beoefend worden bij Alecto te Leiderdorp, mw A.Spies 071-5891584, zie http://www.alecto.nu/ Teams - LG Titanen


Bijlage

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.