header foto header foto header foto header foto
 

Vertrouwenscontactpersoon

Wat
Ook Hisalis heeft vertrouwenscontactpersonen bij wie je terecht kunt in geval iemand van Hisalis je lastigvalt met zijn of haar gedrag.

Waarom
HC Hisalis wil een goed, veilig en stimulerend sportklimaat bieden.
Grensoverschrijdend gedrag willen we graag voorkomen.
Gedrag dat niet hoort bij een veilig en stimulerend sportklimaat is bijvoorbeeld agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Wat
Wanneer een ander lid, medewerker, trainer of een vrijwilliger van HC Hisalis je lastigvalt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, je coach, een ‘contactpersoon jeugd of senioren’ of van het bestuur inroepen.  Je kunt echter ook contact opnemen met één van de vertrouwenscontactpersonen van HC Hisalis. Die zijn in eerste instantie je klankbord en kunnen je helpen met het vinden van een oplossing.

Voor wie
De vertrouwenscontactpersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers van HC Hisalis die te maken hebben met ongewenst gedrag.

Werkwijze vertrouwenscontactpersoon bij een klacht
1. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor.
2. De vertrouwenscontactpersoon zal, indien gewenst, proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de melding.
3. De vertrouwenscontactpersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Indien nodig kan een melding anoniem worden gedaan.
4. De vertrouwenscontactpersoon stelt (de voorzitter van) het bestuur van de vereniging in kennis van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag.
5. De vertrouwenscontactpersoon kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
6. De vertrouwenscontactpersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van (de voorzitter van) het bestuur van de vereniging.
7. De vertrouwenscontactpersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft geen geheimhoudingsplicht.

Hoe bereik ik de vertrouwenscontactpersoon?
Je kunt de vertrouwenscontactpersonen bereiken via e-mail of telefonisch:
Onze vertrouwenspersonen zijn Diana den Elzen (0610943993) en Hanneke van der Salm (0619214717).
Email: [email protected]

Diana den ElzenHanneke van der Salm

Meer informatie via de KNHB
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we je tevens door naar de website van de KNHB. Wij hebben ons als club verbonden aan de door de KNHB gehanteerde gedragsregels. Voor vragen over dit onderwerp kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNHB.

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/beleid-discriminatie-en-seksuele-intimidatie

https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/12/Stappenplan-melding-ongewenst-gedrag.pdf


NOC*NSF meldpunt
In geval van seksuele intimidatie kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.
Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut).

Centrum Veilige Sport
wil je meteen praten over je zorgen of probleem? dat kan ook via https://chatmetfiersport.fier.nl en kom in contact met een vertrouwenscontactpersoon van Centrum Veilige Sport