header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Nov
12

Statuten en Reglementen

Tijdens de ALV 2014 heeft het bestuur het voorstel gedaan een zittingstermijn voor bestuursleden op te nemen in de statuten. Dit was aanleiding om de complete statuten te herschrijven naar een document van deze tijd, met daarbij een huishoudelijk reglement en een tuchtreglement. 
 
Het bestuur brengt de statuten, het huishoudelijke reglement en het tuchtreglement in ter goedkeuring van de leden van de Algemene Ledenvergadering van HC Hisalis op 18 november 2015.
Aanvang van de vergadering is om 20.15 uur, in het clubhuis.
 
De statuten en reglementen zijn ter inzage geplaatst op de website onder Vereniging, Documenten, Algemene Ledenvergadering