header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Apr
7

Noteer alvast in je agenda: ALV 18 mei 2016

Het bestuur is overeengekomen om een Algemene Ledenvergadering te houden op 18 mei 2016, aanvang 20.15 uur. De uitnodiging met de agenda en het voorstel contributieverhoging worden in de week van 25 april 2016 verstuurd en op de website geplaatst.

 

Wij hopen jullie op 18 mei 2016 te mogen begroeten!