header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Mei
5

Bijzondere Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering van HC Hisalis op woensdag18 mei 2016, aanvang 20.15 uur in het clubhuis.


De agenda en het voorstel contributie zijn te vinden op de website onder Vereniging/Documenten/Algemene Leden Vergadering.

 

 

Tijdens de ALV op treedt Jocelyn Flippo af als secretaris. Zij heeft Karen Enneking bereid gevonden de taak van secretaris op zich te nemen en plaats te nemen in het dagelijks bestuur.