header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Nov
17

ALV 2016

De Algemene Leden Vergadering 2016 die op 16 november in het clubhuis plaatsvond had een mooie opkomst van onze leden. Tijdens de vergadering is er teruggeblikt op een succesvol seizoen 2015-2016, en heeft de vergadering decharge verleend op de bijhorende cijfers.

Met héél veel dank en memorabele woorden van oud voorzitters is er afscheid genomen van Riet Austie als bestuurslid Algemene Zaken en lid Dagelijks Bestuur. Zij is benoemd tot erelid van HC Hisalis.

Bjørn Hubert, die eerder afgetreden is als voorzitter TC, is tijdens de ALV afgetreden als bestuurslid Hockeyzaken. De vergadering stemde in dat Frans Duivenvoorden de taak als bestuurslid Hockeyzaken overneemt, tevens treedt Frans toe in het Dagelijks Bestuur.

De Wim Schwarzbeker is overhandigd aan Nanda Ruigrok – Janssen, omdat wij altijd zeer blij zijn met vrijwilligers die zich zo divers voor de club inzetten.

In 2017 bestaat HC Hisalis 45 jaar. De eerste commissie die hierop inspringt is al ontstaan: Clubhuis45. Zij houden zich bezig met de verbouwing van de keuken en bekijken het plan om meerdere delen van het clubhuis te verbouwen.

In de vergadering heeft de commissie toegezegd dat zij een nieuwsbrief voor de leden opstellen waarin de plannen worden toegelicht.