header foto header foto header foto header foto
 
Mededelingen Nov
23

ALV 2017

De Algemene Leden Vergadering 2017 die op 22 november in het clubhuis plaatsvond had een goede opkomst van onze leden. Tijdens de vergadering is er teruggeblikt op het seizoen 2016-2017. De vergadering heeft onder leiding van de Kascommissie decharge aan het bestuur verleend met betrekking tot de bijhorende jaarcijfers.


Met veel dank is er afscheid genomen van Robbert Sprenkeling als bestuurslid evenementen. Robbert blijft als vrijwilliger aan de club verbonden.
De voorzitter Jan Karel Sterkenburg is voor zijn 2e termijn van 3 jaar benoemd als voorzitter van Bestuur en Dagelijks Bestuur.
Secretaris Karen Enneking is niet afgetreden in haar functie, maar stelt haar functie wel vacant.
Wij zijn blij met de toetreding van Susanne Immink – Van Dijk als bestuurslid algemene zaken. Zij gaat zich onder andere bezighouden met communicatie.


Trots zijn wij dat wij kunnen mededelen dat wij een lid van verdienste erbij hebben. Wij zijn Kees van Schieveen jr. zeer dankbaar voor wat hij voor de club heeft gedaan. Hij heeft zich altijd intensief ingezet voor andere leden van de club.


De Wim Schwarzbeker is dit jaar overhandigd aan Maarten Knaap. Fantastisch om als club iemand te hebben waar je altijd op kunt bouwen. Maarten heeft zich het afgelopen jaar intensief ingezet met diverse activiteiten voor de club. Zeer dankbaar zijn wij daarvoor.


De kledingcommissie is samen met de sponsorcommissie druk bezig met het kledingplan goed te structureren en de juiste leveranciers uit te kiezen. Dit vergt meer tijd. Wij zullen later in het seizoen met specifieker informatie komen. Indien men interesse heeft in shirtsponsoring graag contact opnemen met [email protected]


De Vrienden van Hisalis stelt jaarlijks een financiële bijdrage ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor jeugdactiviteiten. Daarnaast komen er ook verzoeken binnen ter bevordering van het familiekarakter van de club, bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe koelkast, audioapparatuur, trainingsmaterialen of dergelijk. Draag je de club een warm hart toe of wil je graag op persoonlijke titel onze vereniging sponsoren ter ondersteuning van verdere ontwikkelingen? Neem voor meer informatie contact op met: [email protected]. Linda de Bruin is contactpersoon hiervoor.


Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.