header foto header foto header foto header foto
 
Van de voorzitter Apr
11

Van de Voorzitter ...

Nieuws afbeelding

Beste Hisalis leden en sponsoren,


We hebben het allemaal meegekregen, helaas … de strenge overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn verlengd tot 28 april. Wederom een drietal weken van gesloten scholen en horeca, thuis blijven, afstand houden … Dat is moeilijk. Maar voor sommigen is het nóg moeilijker dan voor anderen. Ik denk hierbij aan onze leden die als ondernemer of zelfstandige werkzaam zijn en hun inkomen hebben zien dalen. Ik roep dan ook een ieder van ons op om indien dit mogelijk is iets voor deze leden te doen. Vele ondernemers hebben bijvoorbeeld alternatieve commerciële activiteiten opgezet. Je kunt daar gebruik van maken en hen steunen. En dit geldt onverminderd ook voor onze sponsoren, veelal ondernemers, die onbaatzuchtig onze vereniging steunen. Een lijst van deze trouwe supporters kunt u elders op de website vinden.


Over economie en financiën gesproken. Hoe staat Hisalis ervoor? Een moeilijke vraag, maar voor zover we nu kunnen nagaan lijkt de financiële situatie vooralsnog stabiel. Natuurlijk valt er omzet weg, maar sommige kosten ook. Andere kosten blijven echter. En wellicht dat wij onder subsidieregelingen vallen. Deze financiële stabiliteit is overigens grotendeels gebaseerd op de contributies van onze leden. Daarom is het ook niet mogelijk, in antwoord op vragen die we hierover kregen, om de contributie over het tweede deel van het seizoen, of een deel ervan, terug te betalen. Ook de hockeybond stelt zich op het standpunt dat we "de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen”. Ofwel in mijn eigen bewoordingen: wij zijn de vereniging, en de vereniging dat zijn wij!


En hoe zien de komende maanden eruit? Vanwege alle onzekerheden wederom een moeilijke vraag. Maar om een aantal zaken te noemen … We hebben in ieder geval de geraniumactie afgelast. We vonden het geen pas geven om deze fleurige actie, ondanks de mooie omzet die zij altijd genereert, nu doorgang te laten vinden. Ook andere initiatieven die gepland stonden voor april of mei zijn afgelast. Over de familiedag op 27 juni is nog geen beslissing genomen; die houden we nog even aan. Ook houdt de hockeybond het nog in beraad of competities op alternatieve manieren in mei/juni/juli kunnen worden afgerond of opgezet; zie www.knhb.nl voor meer informatie. En tenslotte zullen we in de komende maanden alweer toewerken naar het voorbereiden van het nieuwe seizoen.


Het nieuwe seizoen … Ook hier heeft de vraag ons bereikt of het niet verstandig is om preventief het lidmaatschap op te zeggen en weer aan te melden indien blijkt dat het volgend seizoen normaal kan starten. Mijn verzoek: doe dit alsjeblieft niet. Praktisch bezien kan in de team- en competitieplanningen nu eenmaal geen rekening worden gehouden met grotere hoeveelheden late aanmeldingen. Maar meer in zijn algemeenheid doe ik om sociale en financiële redenen graag een beroep op ieders solidariteit met elkaar, met onze mooie vereniging Hisalis en met de hockeysport in het algemeen!


En Veld 1? Daar hebben we helaas nog altijd geen uitsluitsel over. Er wordt echt heel hard aan gewerkt, en ik zou jullie heel graag hierover goed nieuws melden, maar ik moet wederom een beroep doen op ieders (en mijn) geduld!


Persoonlijk ga ik ervan uit dat we na de zomer het ‘normale’ hockeyleven gewoon weer kunnen oppakken. Of misschien al iets eerder? Dat zou zo mooi zijn. Hoe dan ook, ik hoop van harte dat ik iedereen te zijner tijd weer mag verwelkomen!


In de tussentijd, blijf gezond en houd afstand …


Met sportieve groet,


Olaf Flippo
Voorzitter HC Hisalis

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De nieuwe velden worden steeds meer realiteit

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.