header foto header foto header foto header foto
 
Sponsors Okt
28

Vrienden van Hisalis

De Vrienden van Hisalis 


Draag je Hisalis een warm hart toe?
En wil je op persoonlijke titel onze vereniging sponsoren? Dat kan als lid van de Vrienden van Hisalis. De Vrienden van Hisalis stelt jaarlijks een financiële 
bijdrage ter beschikking voor jeugdactiviteiten. Daarnaast dragen zij bij aan zaken als de aanschaf van een nieuwe koelkast, audioapparatuur of trainingsmaterialen. 


De gedachte achter de Vrienden van Hisalis is:

• Ouders en coaches besteden vrijwillig vele uren aan het begeleiden van
de jeugd. Dat mag niet gehinderd worden door gebrek aan materialen en oefenmogelijkheden. 

• Het is van belang om de jeugd zo vroeg mogelijk in een goed geordend verenigingsverband te krijgen. Dit is goed voor hun sociale ontwikkeling. 

• De sociale functie die een sportvereniging als Hisalis heeft verdient ondersteuning. 


Een keer per jaar is er een gezellige bijeenkomst waarin de Sponsorcommissie samen met de Vrienden van Hisalis overlegt over de bestemming van de gelden en bekendmaakt waar de gelden het afgelopen jaar aan zijn besteed. Leden van de Vrienden van Hisalis kunnen hun voorstellen indienen via [email protected].
De Sponsorcommissie beoordeelt ieder idee en legt deze weer voor aan de Vrienden van Hisalis. Samen wordt 
er een selectie gemaakt. Een investering wordt in principe alleen toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor Hisalis en wanneer er binnen de vereniging geen budget beschikbaar is. 

Reglement

Het reglement van de Vrienden van Hisalis is kort en duidelijk:
      • De Vrienden van Hisalis is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging. 

·        Inkomsten en uitgaven lopen via een parte rekening bij de penningmeester. 

·        De Vrienden van Hisalis wil dat de ondersteuning zichtbaar is voor zijn leden. 

 

Hoe werkt het? 

• Iedereen kan lid worden, je hoeft geen lid van Hisalis te zijn.    •     •  Lidmaatschap van de Vrienden van Hisalis is een persoonlijk           lidmaatschap en kost € 100, - per jaar.
• Het lidmaatschap van de Vrienden van Hisalis loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd.
• De bijdrage wordt jaarlijks in de maand februari via automatische incasso geïnd. 

Wat krijg je ervoor terug? 

• Inspraak in de selectie van projecten. 

• Een vermelding op het ledenbord in het clubhuis.

• Uitnodiging voor de jaarlijkse Sponsorbijeenkomst. 

 

Word lid 


         Vul het formulier in de bijlage in en doneer de jaarlijkse bijdrage     van € 100, -. 

Je kunt het formulier deponeren in de speciale rode Vrienden van Hisalis-brievenbus in het clubgebouw. 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. 

 

Namens de Vrienden van Hisalis alvast bedankt! 

 

Meer weten? Neem contact op met [email protected]

 

 

 

 

Bijlage

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

Nog geen agenda punten.